Silk Films

2021, Sound Design

Pro Silk Films jsem navrhnul zvukové logo, které se mění podle nálady a žánru filmu, který společnost produkuje. Vzniká tak pokaždé originální pojetí jedné základní melodie.

I designed an audio logo that changes according to the mood and genre of the film that the company produces. In that way, the logo is always original but also keeps the same melody.