A pak přišla láska…

Celovečerní film, ve vývoji

Čtyři ženy, tři dny, Vysočina.
Film, který zkoumá ženství, rodičovství, ezoteriku i traumata z rodinné historie.

Feature film, In development

Four women, three days, Vysočina region.
Film about femininity, parenthood, esoterics and traumas from family history.

Režie, scénář, hudba:
Šimon Holý
Producenti:
Šimon Holý, Jan Syruček (šššššFilm)
Kamera:
Jana Hojdová
Střih:
Sabina Mladenová
Zvuk:
Hana Kašpárek Vyšínská